(Ne)Bezpečnost Mechanik

V poslední době se opět ve zvýšené míře skloňuje nebezpečnost elektronických cigaret, potažmo těch mechanických. Tak co bych to byl za Falkora, kdybych k tomu také nenacintal pár vět. 
Takže mechanické gripy. Proč jo, proč ne, a jaká nebezpečí skrývají.Důvod, proč jsou mechanické gripy stále v kurzu, je jejich jednoduchost, nenáročnost na údržbu, možnost bezpočtu designových variací neomezovaných nutností vytvořit prostor pro chip a jejich praktická nezničitelnost pokud jde o použití odolnějších materiálů. Jak je to možné? No protože pure mechanický grip v sobě neukrývá nic jiného než elektrický článek, konektor pro atty a spínací tlačítko, kterým se uzavírá obvod, aby el. proud šel přímo a bez zbytečných překážek na spirálku atomizéru. Další nespornou výhodou je právě minimalizace překážek v podobě odporů. Proud tak jde na spirálku okamžitě po sepnutí, bez jakékoli prodlevy a v plné síle.
Říká se, že mechanický grip (dále jen mechanika) nelze regulovat. Sice sám nejsem elektrotechnik a ani elektrikář, ale i já vím, že mechaniku lze regulovat a to odporem na spirálce. Je to dáno zákonem, který postuloval starý pán George Ohm už v roce 1827, který se od té doby nezměnil, a jeho výuka je součástí fyziky na základní škole. Ale jak se říká, opakování je matkou moudrosti, a tak tady je ve své kráse a jednoduchosti:

„Je-li napětí na koncích vodiče stálé, je proud nepřímo úměrný odporu vodiče.

U = I ⋅ R „,

U je napětí (Volty), I je proud (Ampery) a R je odpor (Ohmy).

Takže čím větší odpor spirálky, tím menší proud jí protéká a tím menší je zatížení článků. Lze si to představit jako zahradní hadici, na kterou šlápnete. Čím víc ji přišlápnete (větší odpor), tím méně vody jí protéká, a pokud využíváte čerpadla, tak tím méně jej zatěžujete, protože nemusí hadicí protlačit tolik vody.
Každý, kdo umí používat ten přibližně kulovitý útvar, který se mu bambelá na krku, tak už teď tutově ví, jak to s tou regulací je, a že mu stačí jakýkoli měřák odporu spirálky a dokáže si mechaniku regulovat bez větších problémů.
Vím, že se hned najdou tací, kteří budou tvrdit, že spočítat si podle jednoduchého vzorečku, jaký odpor je pro článek ještě bezpečný a jaký už ne, je prakticky nemožné, protože matematice nerozumí. Pro takové lenochy – opravdu to považuji jen za duševní lenost, protože jestli nezvládnete spočítat takhle jednoduchý vzorec, jak si dokážete spočítat, že se svojí výplatou vyjdete? – Existuje bezpočet kalkulátorů celkem snadno dosažitelných na netu a dokonce i v aplikacích pro smartfouny. Ale ulehčím vám to ještě víc, a tady je jeden kalkulátor za všechny:
http://www.steam-engine.org/ohm.html

Pokud ani pomocí tohoto kalkulátoru nedokážete přijít na to, jaký odpor na spirálce použít, aby to bylo pro váš článek bezpečné, tak opravdu patříte k té menšině, které mechanika do rukou vážně nepatří, a máte smůlu a zároveň štěstí, protože nemusíte číst dál. I tak vám děkuji za pozornost. 

A tím jsme u toho, kdy a proč mechaniky nepoužívat. Právě když si nedokážeme dát dohromady, že existují proudová zatížení, která článek zničí, a v krajním případě dotlačí až k zahoření, které může být do jisté míry i fatální; když jsme opravdu tak hloupí, nevěnujeme mechanice ani tu nejzákladnější údržbu a necháme si ucpat eklhaftem ty drobné dírky, které slouží právě k tomu, aby v mechanice nenarůstal tlak, když dojde k vyventilování (odfouknutí) přetížené baterie. Tlak je totiž základní předpokladem výbuchu, a pokud není tlak, není výbuch, kterým se u mechanik a potažmo baterií neustále straší. Takže pokud nemáme mechaniku poškozenou a odfukové dírky jsou průchozí, tak se opravdu výbuchu bát nemusíme. To ale neznamená, že se v případě poškození baterie velkým proudovým zatížením nemusíte bát popálenin. Než dojde k vyventilování, a tedy k úniku chemických látek o vysoké teplotě z článku, je už celý grip mechaniky opravdu horký a v rukách jej normální člověk neudrží. Pokud to tak ale udělá, nesmí nadávat nikomu jinému než sám sobě. Člověk s běžně vyvinutým pudem sebezáchovy už je v té době, kdy baterie začnou ventilovat, několik metrů daleko od mechaniky, nebo alespoň ony baterie opustí jeho životní prostor po obloukové trajektorii.
Používám mechaniky – a dokonce si je i vyrábím – už řádku let, a tak jsem se samozřejmě nevyhnul ani případům, kdy jsem podcenil nějakou chybu či nedostatek, a tak jsem pár článků nechtěně poslal do křemíkového nebe. Nikdy ale nešlo o tak překotnou událost, abych nestihl grip odložit na nehořlavé místo, nebo dokonce vyklepnout články dřív, než se začne dít něco, co povede k mému poškození. A to ani u článků, které mají požár už v názvu. Ono to totiž trvá celkem dlouho, než i tyhle malé časované raketky odstartují. Ale co bych povídal. Video to ukáže názorněji:
https://www.youtube.com/watch…
Jak vidíte, i UltraFire to trvá zhruba dvě minuty než si uplivne. V té době už je mechanika tak horká, že ji vážně v ruce udrží jen Tupoun obecný.
A tím jsme vlastně prošli i nebezpečí, které s sebou pure mechaniky nesou. A to nebezpečí je právě v uživateli, který nedbá na základní údržbu, nedbá na to, co má namotané v atíku, a nedbá ani na prvotní příznaky, které dost dlouho předem varují, že se děje něco, co by se dít nemělo. Nabízí se otázka, jak se takové individuum mohlo dožít věku, který mu ve většině civilizovaného světa dovoluje zakoupit elektronickou cigaretu. Jak to, že dokáže uposlechnout instinktů a už dávno jej nepřejelo auto, nespadl z výšky z mostu, či se neutopil doma ve vaně? Vždyť v těchto případech musí vyhodnocovat daleko menší příznaky nebezpečí, než jakými o sobě dává vědět za hranu přetížený článek.
Nechci tvrdit, že u mechaniky nemůže dojít k výrobní závadě, která sama o sobě baterii poškodí. Lhal bych tak sám sobě do kapsy, protože i mně se to stalo. Ale jediné, k čemu došlo, že se mechanika ohřála a poté, co jsem ji odložil na beton – opravdu jsem ji neodhodil, jen položil – vyventiloval celý článek prostorem kolem tlačítka, vyžíhala se měď i mosaz, ze které grip byl vyroben, a to bylo celé. Když mechanika vychladla, tak jsem ji rozebral, vyčistil, opravil a mohla pak sloužit bez problémů dál. Byla to tahle kráska. Fotografie vznikla až poté, co jsem ji opravil:

Takže jak vlastně je to s těmi mechanikami? Máme se jich tak bát, jak nás někteří straší? Jsou opravdu tak nebezpečné?
No, když nejsme Tupoun obecný, kterému nepatří do rukou ani žádný zdroj plamene, protože se musí zákonitě okamžitě sám podpálit, a máme alespoň trochu vyvinutý pud sebezáchovy, nedělají nám problém základní početní úkony a jsme natolik soběstační, že si dokážeme udržovat v čistotě své věci, tak se vážně nemusíme ničeho bát a můžeme se odměnit jak designem, který většina mechanik nabízí, tak i požitkem z okamžitého náběhu buildu nebržděného zbytečnými odpory. A těšit se z toho. že nám ten krásný designový kousek vydrží v podstatě na věky, protože se v ní opravdu nemá co rozbít tak, aby ji to trvale znefunkčnilo.
Takže Vapingu zdar a obzvláště alespoň s tou krapkou rozumu, který by každý svépravný člověk měl mít.