Kalifornský Úřad pro veřejné zdraví odebral, v rámci kampaně za zjištění zdravotních účinků druhotného (pasivního) vapingu, vzorky vzduchu ve vape shopech po celém státě.

Již dříve ve svém blogu Dr. Michael Siegel, expert na veřejné zdraví, upozornil, že údaje pro tuto zprávu byly získány v relativně malém a nevětraném vape shopu, kde mnoho zaměstnanců společně s 13 zákazníky aktivně vapovalo, zatímco byly odebírány vzorky, což by mohlo být považováno za vysokou úroveň vystavení se pasivnímu vapingu.  I přes výrazně nepříznivé podmínky nebyly naměřeny nebezpečné hodnoty obsahu nebezpečných chemikálií.

„Tato studie, i když byla provedena za podmínek velmi výrazné expozice v malém, nevětraném vape shopu s mnoha zaměstnanci a zákazníky, kteří vytvářeli viditelné mraky páry, nezaznamenala žádné nebezpečné hodnoty jakýchkoli rizikových chemikálií.“ Dr. Michael Siegel

Měřené chemikálie:
 • Nikotin: Nezjištěno
 • Glycidol:  Nezjištěno
 • Formaldehyd: 7.2 částic na 1 miliardu
 • Diacetyl: Nezjištěno (za použití běžných metod)
 • 2,3-Pentanedion: Nezjištěno (za použití běžných metod)
 • Acetyl butyryl: Nezjištěno (za použití běžných metod)
 • Acetoin: Nezjištěno (za použití běžných metod)
 • Aceton:  Nezjištěno
 • Ethyl benzen:  Nezjištěno
 • m,p-Xylen:  Nezjištěno
 • o-Xylen:  Nezjištěno
 • Toluen:  Nezjištěno
 • Acetyldehyd:  Nezjištěno
 • Acetonitril:  Nezjištěno
 • alfa-pinen:  Nezjištěno
 • Benzen:  Nezjištěno
 • Chloroform:  Nezjištěno
 • d-Limonen:  Nezjištěno
 • Methylen chlorid:  Nezjištěno
 • Methyl methakrylát:  Nezjištěno
 • n-Hexan:  Nezjištěno
 • Styren:  Nezjištěno

Můžeme se konečně přestat bát formaldehydu?

Dr. Siegel zdůraznil, že zjištěné hodnoty výskytu formaldehydu jsou na úrovni hodnot, které se dají běžně naměřit ve vnitřním i venkovním prostředí. Dodává, že jediné další zjištěné chemikálie byly ethanol (alkohol) a izopropylalkohol.
Studie nezaznamenala žádné nebezpečné úrovně jakýchkoli rizikových chemikálií. Riziko vystavení se nikotinu jednoduše nehrozí. Obsah formaldehydu se neliší od běžného prostředí. Aceton, acetoin, aldehydy, toluen, benzen ani xylen nebyly zjištěny. Chemikálie (diacetyl) dávané do spojitosti s tzv. „popcornovými plícemi,“ také nebyly běžnými postupy zjištěny.

Vlády nemají proč zakazovat vaping

“Tato studie předložila důkazy, že v reálných podmínkách nemůže pasivní vaping znamenat jakoukoli hrozbu pro zdraví,“ uvádí v závěru expert na veřejné zdraví. Dodává, že i když on sám se podílel na zavádění některých zákazů kouření, na základě tohoto důkazního materiálu nevidí jediný důvod, proč by vlády měly zakazovat vaping na veřejných místech. “Co se týká vapingu, tak prostě v současné době nevidím jediný rozumný důkaz, že by mohl znamenat nějaké riziko pro okolí.”

CDPH nicméně stále nevydal žádné oficiální výsledky zjištěné v této studii – poslední update 7.4.2017.