Výzkum – Elektronické cigarety a Erektilní dysfunkce?

Není pochyb o tom, že vaping je zdravější variantou než klasické cigarety. I tak je potřeba s jistými riziky počítat. A je potřeba se občas věnovat i trochu choulostivým tématům. Například tématu pánské potence.

Nový výzkum, který byl publikován v American Journal of Preventive Medicine napovídá, že muži užívající elektronické cigarety mohou mít dvakrát vyšší pravděpodobnost že by mohli trpět poruchou erekce, tedy erektilní dysfunkcí (ED). Podle výzkumu je tato spojitost nezávislá na věku, zdravotním stavu (především kardiovaskulárních onemocněních a problémech) a jiných rizikových faktorech.

Z minulosti je již známo, že kouření může vést k ED, zatím je však stále nejasné, zda se to týká i vapingu. Na vině je především nikotin (bez ohledu na to zda z cigaret či vapingu), který má vliv na cévy, které rozvádí krev po těle. Jeho vlivem dochází k vasokonstrikci, tedy ke stahování cév a tedy i k horšímu průtoku krve a následně zásobení orgánů.

Výzkum byl proveden na vzorku 13 711 mužů ze Spojených států (nekuřáků, kuřáků i vaperů) , zhruba polovina z nich pak uvedla, že v minulosti byli kuřáky, pětina byli kuřáci a 14 % uvedlo že užívá jiné tabákové výrobky (zahřívaný tabák, elektronické cigarety). Ze vzorku pak byli vyřazeni ti, kteří se v minulosti potýkali s kardiovaskulárním onemocněním a vzorek tak byl zredukován na 11 207 účastníků. Zhruba 10 % z nich se setkalo s nějakou formou impotence, 5,5 % z nich uvedlo že občasně vapují, 2,5 % pak že elektronickou cigaretu používají denně. Z výsledků pak vyplývá, že u uživatelů elektronických cigaret se erektilní dysfunkce objevila 2,4krát častěji, než u nekuřáků.

Jedním z faktorů, který však tuto pravděpodobnost ovlivňuje, je i fyzická aktivita. U těch, kteří mají pravidelnou fyzickou aktivitu je pravděpodobnost výrazně nižší, jen zhruba 0,44. To dokazuje, že tato problematika je pochopitelně ovlivněna více faktory, nejen užíváním elektronických cigaret či příjmem nikotinu jako takovým. Ve hře můžou být i faktory jako stres a další.

Jedná se však o jeden z prvních výzkumů tohoto druhu a sami autoři uvádí, že byť výzkum naznačuje souvislost, nejde jej zatím považovat za závazný. Jak uvedl sám doktor Omar El Shahawy , který výzkum prováděl, výzkum je postaven na datech, která uvedli účastníci a tedy nemusí být zcela přesný, ve výzkumu nejsou data např. o možných medikacích. Zároveň uvádí, že pro potvrzení tohoto výzkumu budou potřeba další, obsáhlejší a především delší výzkumy, které by tuto souvislost prokázaly, ale souvislost je taková, že má smysl ji nadále studovat.

V dalších výzkumech bude potřeba věnovat pozornost faktorům jako je způsob užívání, síla nikotinu apod.

Tento výzkum má v tuto chvíli sloužit pro to, aby upozornil uživatele elektronických cigaret na možnou souvislost a možné riziko erektilní dysfunkce způsobené právě užíváním elektronických cigaret.

Stejně jako u dalších výzkumů je potřeba brát v úvahu to, že vaping je relativně mladé odvětví, bylo však prokázáno, že vaping je účinnějším způsobem odvykání, než jiné nikotinové náhrady.

Nakonec snad jen můžeme doporučit abyste se o sebe starali a dbali na zdravý a vyvážený životní styl. Zdraví máte přeci jen jedno.

Setkali jste se v souvislosti s vapingem s poruchou erekce?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Anketa je zcela anonymní.

Zdroj: AJPM