Co vše hrozí v nové verzi TPD?

Konkrétní znění návrhu nové Směrnice TPD v tuto chvíli není známé, je však možné v tuto chvíli předpokládat, ke kterým omezením se Evropská Komise uchýlí a to především podle jejich plánů. Informace nejsou dostupné v jednom uceleném dokumentu, ale jsou rozesety po spoustě dokumentů, které jsou Směrnici TPD dostupné přímo na stránkách EK.

My jsme tyto dokumenty prošli a pokusili jsme se shrnout nejdůležitější z dostupných bodů.

Je potřeba připomenout, že jedním z hlavních důvodů, proč chce Evropská Komise přistoupit k další regulaci, je vývoj trhu s tabákovými výrobky od roku 2012, kdy byla vydána první Směrnice TPD. A to jak v případě elektronických cigaret, tak i kvůli příchodu zahřívaného tabáku či nikotinových sáčků. V případě elektronických cigaret se pak bavíme např. o rozšíření DIY zařízení, tak o beznikotinových náplních, se kterými původní TPD nepočítalo.

Stejně tak měly členské státy možnost si pravidla upravovat (viz. naše varianta TPD) a cílem je tuto směrnici pro všechny harmonizovat – tedy sjednotit a zajistit její správné provádění.

Postupně se objevují další informace ke změnám a nařízením, které by mohly být do nové verze TPD zahrnuty. My je budeme i nadále sledovat a článek v případě nových informací doplňovat.

Na čem Evropská Komise kroky zakládá

Tyto kroky EK zakládá především na výzkumech a stanoviskách komise SCHEER (Vědecký výbor pro zdravotní, environmentální a vznikající rizika). Ta ve svých stanoviscích například uvádí, že existují důkazy že příchutě do elektronických cigaret jsou atraktivní nejen pro dospělé, ale i pro mládež a že se tak de facto elektronické cigarety stávají vstupní branou ke kouření.

Tyto příchutě mladé lidi silně ovlivňují, protože snižují vnímání škodlivých účinků a zvyšují jejich odhodlání je vyzkoušet.

Stanovisko k elektronickým cigaretám, SCHEER 2021

Zároveň EK uvádí, že členské státy „stále ve větší míře“ příchutě zakazují.

Dále se odkazuje i na závěr WHO, podle kterého se objevuje čím dál víc důkazů o škodlivosti elektronických cigaret, zatím co žádné spolehlivé důkazy o bezpečnosti nejsou.

Evropská Komise i nadále pověřila SCHEER zkoumáním účinků a chce elektronické cigarety regulovat.

Zdanění a propagace

Evropská unie má dlouhodobý plán pro beztabákovou Evropu, který je nastíněn v jejím Plánu boje s rakovinou. Tento plán uvádí, že je třeba uvalit striktnější pravidla na nové tabákové produkty, což zahrnuje elektronické cigarety.

Tento plán udává, že jedním z nástrojů by mělo být zdanění tabákových produktů (včetně elektronických cigaret), které má mít za cíl odradit především mladou generaci od toho, aby začala tabákové produkty užívat.

Dalším krokem je i snaha o jednoduchá, nelákavá balení ale především o úplný zákaz příchutí, tedy i ochucených tabákových výrobků. Omezení se má dotknout i reklamy a propagace tabákových výrobků, včetně jejich prezentace na sociálních sítí, do čehož další dokumenty zahrnují i influencery. To by se dotklo tedy i recenzentů, jelikož z tohoto pohledu jsou videa, články a jakékoliv další příspěvky na sociálních sítích brány jako propagace.


Jeden z dalších kroků je vytvoření tzv. „bezkouřových“ prostředí, který chce Komise prosadit od roku 2023. V základu se jedná o rozšíření zákazu kouření i na elektronické cigarety. To by ve výsledku znamenalo že v prostorech, kde bylo dosud zakázáno kouření, ale povolen vaping či zahřívaný tabák, by nyní byla zakázána i tato zařízení. Tento zákaz by se týkal i vnějších prostor.

Příchutě a liquidy

Příchutě jsou zmíněny hned v několika dokumentech.

Zmíněny jsou např. ve Zprávě Komise Evropskému parlamentu z května 2021. Konkrétně se pak jedná o bod 3.4. Z jeho znění vyplývá, že příchutě používané v elektronických cigaretách jsou dostupné v podstatě na základě výjimky a ta musí být zrušena. Ve výsledku by to znamenalo stejný zákaz příchutí, jako se týká případu mentolových a jinak ochucených klasických cigaret.

Výjimka pro tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret musí být zrušena, pokud lze prokázat „podstatnou změnu okolností“„.

Zpráva EK o uplatňování směrnice 2014/40/EU, 20.5.2021 bod 3.4 o regulaci složek

Za změnu okolností může být považována např. stoupající lákavost pro mládež, zvyšující se podíl na trhu a další.
EK tak doporučuje posouzení a úpravu stávajících kritérií, aby měla snazší možnost nařízení a výjimky regulovat či rušit.

V rámci novely směrnice budou řešeny i náplně bez nikotinu, se kterými původní znění směrnice nepočítalo. To se tak pravděpodobně dotkne Shake & Vape. Jelikož je cíl směrnici harmonizovat aby platil pro všechny členské státy stejný výklad, mohlo by tak dojít ke změně právě u longfillů na našem českém trhu, kdy česká legislativa využila možnosti si vyhlášku přizpůsobit a tak fakticky nepovolila shortfilly (hotový liquid bez nikotinu, 50 ml v 60ml lahvičce). Pro uživatele však bude záležet na tom, jak dopadne případný zákaz příchutí.

Zařízení

V případě zařízení zatím není zcela jasné, čeho se můžeme v nové směrnici dočkat. a zda vůbec budou zařízení touto novelou dotčena. Dostupné dokumenty se jimi zabývají jen okrajově a to jen v rámci hodnocení rizik.
Novela se však s jistotou dotkne plnitelných zařízení (tedy tanků, cartridgí, RTA,…). Původní směrnice totiž nerozlišovala, zda se jedná o zařízení s tekutinou nebo bez tekutiny obsahující nikotin. Podle původního znění by se tak maximální objem 2 ml měl týkat všech zařízení. Jak s nimi naloží nové znění není zatím jasné.

Jedna změna by se však mohla týkat lahviček. Podle rozhodnutí z roku 2016 by mělo dojít k úpravě technických standardů plnění doplnitelných zařízení tak, aby nemohlo dojít k úniku liquidu. Podle něj by měly doplňovací mechanismy splňovat jedno z následujících:

  • a) lahvička musí mít bezpečně uchycenou trysku/kapátko o minimální délce 9 mm, užší než doplňovací otvory zařízení a být opatřena systémem který zajistí maximální průtok 20 kapek liquidu za minutu ve vertikální poloze při běžném atmosferickém tlaku (tedy bez zmačknutí lahvičky, pozn. red.)
  • b) lahvička musí pracovat na principu dokovacího systému a tedy uvolnit liquid jen pokud jsou lahvička a zařízení správně spojeny

V obou případech by u lahviček musely být uvedeny i údaje o velikosti kapátka nebo otvoru tanku kvůli kompatibilitě.

V rozhodnutí však zůstává prostor pro vytvoření jiných mechanismů, které musí výrobci předložit Evropské Komisi a v takovém případě by mohlo dojít k přepracování tohoto rozhodnutí. Zároveň bude záležet i na výkladu tohoto rozhodnutí, tedy zda lahvičky budou moci mít odnímatelné vršky s kapátky jako dosud, nebo zda budou muset být lahvičky např. zatavené. To by potenciálně mohlo znamenat konec shortfillů/longfillů.

Zařízení jako taková jsou zmíněna i ve stanovisku SCHEER k elektronickým cigaretám. V něm se v souvislosti se škodlivostí objevuje několik bodů:

  • uvolňování látek ze zařízení, především kovů
  • riziko zranění kvůli zahoření či explozi baterie
  • pod zařízení a nikotinové soli – vystavení organismu vyšším dávkám nikotinu

Kromě těch stanovisko upozorňuje i nemožnost kontroly rizik u upravitelných (DIY) zařízení a u zařízení umožňujících nastavení výkonu. Co si z toho Evropská komise pro novelu TPD vezme můžeme zatím jen hádat. Objevují se však nepodložené informace o tom, že by mohlo dojít k zákazu znovu doplnitelných zařízení.

Pro vapery je však v tuto chvíli nejděsivější pravděpodobně následující věta:

Pokud jsou elektronické cigarety pomůckami pro odvykání kouření, měla by se jejich regulace řídit farmaceutickými právními předpisy.

Zpráva EK o uplatňování směrnice 2014/40/EU, 20.5.2021 bod 8 o elektronických cigaretách

K přijetí novely směrnice dojde nejdříve v druhém čtvrtletí roku 2023, přibližnou podobu bychom pak mohli znát zhruba na začátku roku.

Vyslovte se i vy!

Evropská Komise však k novele TPD otevřela veřejné jednání a tak i my, běžní uživatelé máme možnost ovlivnit vývoj této novely. Možnost zaslat vaše připomínky či příběhy je do 17.6.2022. Návod jak na to, naleznete v našem článku ZDE.
Formulář pro zaslání připomínek je pak dostupný přímo na stránkách Evropské Komise.